Phương thức thanh toán của dự án Sunwah Pearl, dự án sắp bàn giao chính thức T12/2020

Phương thức thanh toán của dự án Sunwah Pearl, dự án sắp bàn giao chính thức T12/2020


Khách hàng nào mua vào đợt mở bán đầu tiên sẽ được nhiều lợi thế từ phía ngân hàng. Vào mỗi đợt mở bán khác nhau, chủ đầu tư sẽ có một tiến độ thanh toán khác. Nhất là chủ đầu tư sẽ có nhiều phần quà và ưu đãi có giá trị cao.

Tiến đọ thanh toán căn hộ Sunwah Pearl kéo dài từ nay cho đến 2020, khách hàng có thể sắp xếp tài chính của mình một cách hợp lý.

Liên hệ: 03 6965 6163 Trinh