Hàng ký gửi bán lại căn hộ sunwah pearl quận Bình Thạnh

Khách ký gửi bán lại dự án căn hộ Sunwah pearl Quận Bình Thạnh bao gồm Block White house, Block Silver house và Block Golden House. Cam kết giá tốt phù hợp với nhu cầu khách hàng.

TÒA NHÀ GOLDEN HOUSE

GH.01: 10.9 Tỷ

GH.02: 7.2 Tỷ

GH.03: 7.5 Tỷ

GH.04: 8 Tỷ

GH.05: 7.8 Tỷ

GH.06: 8.0 Tỷ

GH.07: 13 Tỷ

GH.08: 13.5 Tỷ

GH.09: 8.2 Tỷ

GH.10: 7.6 Tỷ

GH.11: 6.7 Tỷ

GH.12: 7.3 Tỷ

GH.13: 7.3 Tỷ

GH.14: 9.2 Tỷ

TÒA NHÀ WHITE HOUSE

WH.01: 6.8 tỷ

WH.02: 3.7 tỷ

WH.03: 3.7 tỷ

WH.04: 3.7 tỷ

WH.05: 6.5 tỷ

WH.06: 6.8 tỷ

WH.07: 4.3 tỷ

WH.08: 4.1 tỷ

WH.09: 4.1 tỷ

TÒA NHÀ SILVER HOUSE

SH.01: 9.0 Tỷ

SH.02: 6.8 tỷ

SH.03: 4.2Tỷ

SH.04: 6.8 tỷ

SH.05: 9 Tỷ

SH.06: 10 tỷ

SH.07: 7.4 tỷ

SH.08: 7.5 tỷ

SH.09: 9 Tỷ

Hỗ trợ tư vấn miễn phí: 0939358385