Giỏ hàng chuyển nhượng Sunwah Pearl 1PN giá 4,9tỉ – 2PN giá 8,9tỉ – 2PN+1 & 3PN giá 12,5tỉ tốt nhất Tháng 9

Giỏ hàng chuyển nhượng Sunwah Pearl 1PN giá 4,9tỉ – 2PN giá 8,9tỉ – 2PN+1 & 3PN giá 12,5tỉ tốt nhất Tháng 9

Sunwah Pearl (Đơn vị quản lý chuẩn quốc tế Savills. An ninh 24/7. ).
+ Căn hộ 1PN (DT – 52m – 56m):
Nội thất cơ bản: Từ 4,9 tỉ
Nội thất cao cấp: Từ 5,280 tỉ

+ Căn hộ 2PN (DT: 99m – 105m – 110m):
Nội thất cơ bản: Từ 8,9 tỉ
Nội thất cao cấp: Từ 9,2 tỉ

+ Căn hộ 3PN (DT 123m – 126m – 131m):
Nội thất cơ bản: Từ 12,5 tỉ
Nội thất cao cấp: Từ 14 tỉ

Giỏ hàng giá cạnh tranh thị trường