3 phòng ngủ Sunwah Pearl bán lỗ 78 triệu, GH.1x.01 giá chỉ 10,235 tỷ thương lượng

3 phòng ngủ Sunwah Pearl bán lỗ 78 triệu, GH.1x.01 giá chỉ 10,235 tỷ thương lượng

Gọi Vỹ để xem nhà và thương lượng giá 0903 365 919

GH. 1x. 01 bán lỗ 78 triệu, giá chỉ 10.235 tỷ thượng lượng.
Ban công Đông Bắc, nhìn sông và Landmark 81.
Đã thanh toán 95%.
Gọi Vỹ để xem nhà và thương lượng giá 0903 365 919