Tag Archives: opalsaigonoearl

Phương thức thanh toán opal saigon pearl

Phương thức thanh toán opal saigon pearl bình thạnh, dự án hiện tại sắp bàn giao nhà, khi mua khách hàng cần thanh toán 95% tổng số tiền căn hộ, 5% còn lại khi nào bàn giao sổ hồng sẽ thanh toán.