Tag Archives: 3pn Sunwah căn góc view trực diện sông và Bitexco SH.2x.06 bán lỗ giá thương lượng chỉ 14.2 tỷ