HÀNG HOT BÁN LẠI

Khách ký gửi bán lại dự án căn hộ Sunwah pearl Quận Bình Thạnh bao gồm Block White house, Block Silver house và Block Golden House. Cam kết giá tốt phù hợp với nhu cầu khách hàng.

TÒA NHÀ GOLDEN HOUSE

 

GH.01: 9.0 Tỷ – 10 Tỷ

 

GH.02: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ

 

GH.03: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ

 

GH.04: 7.5 Tỷ – 8.5 Tỷ

 

GH.05: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ

 

GH.06: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ

 

GH.07: 12 Tỷ – 13 Tỷ

 

GH.08: 12.5Tỷ – 13.5Tỷ

 

GH.09: 8.0 Tỷ – 8.5 Tỷ

 

GH.10: 7.0 Tỷ – 8.0 Tỷ

 

GH.11: 6.5 Tỷ – 7.5 Tỷ

 

GH.12: 6.8 Tỷ – 7.5 Tỷ

 

GH.13: 6.7 Tỷ – 7.5 Tỷ

 

GH.14: 9.0 Tỷ – 9.5 Tỷ

TÒA NHÀ WHITE HOUSE

 

WH.01: 6.5 tỷ – 7.0 tỷ

 

WH.02: 3.5 tỷ – 3.8 tỷ

 

WH.03: 3.5 tỷ – 3.8 tỷ

 

WH.04: 3.5 tỷ – 3.8 tỷ

 

WH.05: 6.3 tỷ -6.6 tỷ

 

WH.06: 6.5 tỷ – 7.0 tỷ

 

WH.07: 4.0 tỷ – 4.2 tỷ

 

WH.08: 3.7 tỷ – 4.0 tỷ

 

WH.09: 3.7 tỷ – 4.0 tỷ

 

TÒA NHÀ SILVER HOUSE

 

SH.01: 8.5 Tỷ – 9.0 Tỷ

 

SH.02: 6.7 tỷ – 7.0 Tỷ

 

SH.03: 3.9 Tỷ – 4.1Tỷ

 

SH.04: 6.5 tỷ – 7.0 Tỷ

 

SH.05: 9.5 Tỷ – 11 tỷ

 

SH.06: 10 tỷ – 12 tỷ

 

SH.07: 7.5 tỷ – 8.0 tỷ

 

SH.08: 7.5 tỷ – 8.0 tỷ

 

SH.09: 8.5 Tỷ – 9.5 Tỷ

Cập nhật lần cuối tháng 2/2021

Hỗ trợ tư vấn miễn phí: 0939 358 385