Chuyên mua bán, cho thuê căn hộ sunwah pearl quận bình thạnh

Chuyên mua bán, cho thuê căn hộ sunwah pearl quận bình thạnh, dự kiến tháng 9 – tháng 12/2020 bàn giao nhà với gần 1000 căn hộ cao cấp tại địa chỉ số 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh.

cho thuê căn hộ sunwah pearl

TÒA NHÀ GOLDEN HOUSE
GH.01: 10.9 Tỷ – cho thuê 1150$ (cơ bản), 1600$ (full đồ)
GH.02: 7.5 Tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.03: 7.7 Tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ) 
GH.04: 8.0 Tỷ – cho thuê 950$ (cơ bản), 1400$ (full đồ)
GH.05: 7.8 Tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.06: 8.0 Tỷ – cho thuê 950$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.07: 13.0 Tỷ – cho thuê 1100$ (cơ bản), 1800$ (full đồ)
GH.08: 13.5 Tỷ – cho thuê 1200$ (cơ bản), 1800$ (full đồ)
GH.09: 8.2 Tỷ – cho thuê 950$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.10: 7.8 Tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.11: 6.6 Tỷ – cho thuê 850$ (cơ bản), 1200$ (full đồ)
GH.12: 7.5 Tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.13: 7.5 Tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
GH.14: 9.2 Tỷ – cho thuê 1100$ (cơ bản), 1600$ (full đồ)


TÒA NHÀ WHITE HOUSE
WH.01: 6.8 tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
WH.02: 3.7 tỷ – cho thuê 600$ (cơ bản), 900$ (full đồ)
WH.03: 3.7 tỷ – cho thuê 600$ (cơ bản), 900$ (full đồ)
WH.04: 3.7 tỷ – cho thuê 600$ (cơ bản), 900$ (full đồ)
WH.05: 6.5 tỷ – cho thuê 800$ (cơ bản), 1200$ (full đồ)
WH.06: 6.8 tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
WH.07: 4.3 tỷ – cho thuê 700$ (cơ bản), 1100$ (full đồ)
WH.08: 4.1 tỷ – cho thuê 600$ (cơ bản), 1000$ (full đồ)
WH.09: 4.1 tỷ – cho thuê 600$ (cơ bản), 1000$ (full đồ)


TÒA NHÀ SILVER HOUSE
SH.01: 9.0 Tỷ – cho thuê 1100$ (cơ bản), 1600$ (full đồ)
SH.02: 6.8 tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
SH.03: 4.2Tỷ – cho thuê 600$ (cơ bản), 900$ (full đồ)
SH.04: 6.8 tỷ – cho thuê 900$ (cơ bản), 1300$ (full đồ)
SH.05: 9.0 Tỷ – cho thuê 1100$ (cơ bản), 1700$ (full đồ)
SH.06: 10 tỷ – cho thuê 1100$ (cơ bản), 1700$ (full đồ)
SH.07: 7.4 tỷ – cho thuê 1000$ (cơ bản), 1500$ (full đồ)
SH.08: 7.5 tỷ – cho thuê 1000$ (cơ bản), 1500$ (full đồ)
SH.09: 9.0 Tỷ – cho thuê 1100$ (cơ bản), 1700$ (full đồ).

Liên hệ 0939 358 385 để được xem căn hộ và tư vấn giá tốt nhất từ dự án sunwah pearl