Hàng ký gửi bán lại căn hộ sunwah pearl quận Bình Thạnh

Khách ký gửi bán lại dự án căn hộ Sunwah pearl Quận Bình Thạnh bao gồm Block White house, Block Silver house và Block Golden House. Cam kết giá tốt phù hợp với nhu cầu khách hàng.

– WH.xx07 (B1) Giá HD 3,2 tỷ chêch 100 triệu bao thuế và phí sang tên

– WH.xx03 (B1) Giá HD 3.0 tỷ chêch 150 triệu bao thuế và phí sang tên

– SH.xx05 (B2) Giá HD 6,84 tỷ chêch 150 triệu bao thuế và phí sang tên

– SH.xx08 (B2) Giá HD 5,97 tỷ chêch 300 triệu bao thuế và phí sang tên

– SH.xx05 (B2) Giá HD 7,68 tỷ chêch 500 triệu bao thuế và phí sang tên

– GH.xx07 (B3) Giá HD 9,15 tỷ chêch 400 triệu bao thuế và phí sang tên

– SH.xx08 (B2) Giá HD 6,32 tỷ chêch 500 triệu bao thuế và phí sang tên

– SH.xx08 (B2) Giá HD 6,43 tỷ chêch 500 triệu bao thuế và phí sang tên

– WH.xx09 (B1) Giá HD 2,62 tỷ chêch 350 triệu thu về.

– WH.xx10 (B1) gia HD 4,95 tỷ chêch 350 triệu thu về.

– SH.xx07 (B2) gia HD 5,84 tỷ chêch 450 triệu thu về.

– SH.xx06 (B2) Giá HD 7,22 tỷ chêch 450 triệu thu về.

Hỗ trợ tư vấn miễn phí: 0911527579