HÀNG HOT BÁN LẠI

Khách ký gửi bán lại dự án căn hộ Sunwah pearl Quận Bình Thạnh bao gồm Block White house, Block Silver house và Block Golden House. Cam kết giá tốt phù hợp với nhu cầu khách hàng.

 

TÒA NHÀ WHITE HOUSE

WH.01

6.5 tỷ

7.0 tỷ

WH.02

3.4 tỷ

3.7 tỷ

WH.03

3.4 tỷ

3.6 tỷ

WH.04

3.5 tỷ

3.7 tỷ

WH.05

6.2 tỷ

6.5 tỷ

WH.06

6.4 tỷ

7 tỷ

WH.07

3.7 tỷ

4.0 tỷ

WH.08

3.5 tỷ

3.8 tỷ

WH.09

3.5 tỷ

3.9 tỷ

 

 

 

TÒA NHÀ SILVER HOUSE

SH.01

8.0 Tỷ

8.5 Tỷ

SH.02

6.4 tỷ

6.8 Tỷ

SH.03

3.5 Tỷ

4.0 Tỷ

SH.04

6.4 tỷ

6.8 Tỷ

SH.05

8.8 Tỷ

9.5 tỷ

SH.06

9.6 tỷ

10.5 tỷ

SH.07

7.5 tỷ

8.0 tỷ

SH.08

7.5 tỷ

8.0 tỷ

SH.09

8.5 Tỷ

9.0 Tỷ

 

 

 

TÒA NHÀ GOLDEN HOUSE

GH.01

8.5 Tỷ

9.5 Tỷ

GH.02

6.5 Tỷ

7.3 Tỷ

GH.03

6.5 Tỷ 

7.5 Tỷ 

GH.04

6.8 Tỷ

8.0 Tỷ

GH.05

6.8 Tỷ

7.8 Tỷ

GH.06

7.0 Tỷ

8.0 Tỷ

GH.07

12 Tỷ

13 Tỷ

GH.08

12.5Tỷ

13.5Tỷ

GH.09

8.0 Tỷ

8.5 Tỷ

GH.10

7.0 Tỷ

7.8 Tỷ

GH.11

6.5 Tỷ

7.0 Tỷ

GH.12

6.8 Tỷ

7.5 Tỷ

GH.13

6.7 Tỷ

7.5 Tỷ

GH.14

8.7 Tỷ

9.5 Tỷ

 

Hỗ trợ tư vấn miễn phí: 0939358385